Filosofie

Identiteit - Op zoek naar ons zelf

Tuuk, drs. Edward van der - 10 colleges - € 225,00

Terwijl individuele vrijheid en autonomie hoog aangeschreven waarden zijn in onze moderne westerse cultuur, lijkt de onzekerheid omtrent wie we zijn groter dan ooit tevoren. Zowel individueel als collectief lijken we steeds meer op zoek naar onze identiteit. Vanwaar deze behoefte om ons zelf te definiëren?

Hannah Arendt-Totalitarisme -

Bolhuis, drs. Petra en drs. Theo Meereboer - 10 hoorcolleges met ruimte voor vragen en discussie - € 235,00

Hannah Arendt begreep dat we voor een werkelijk 'dit nooit meer' de wortels van het totalitarisme moeten leren kennen. In de huidige crisis van de democratie geeft Arendt's onderzoek naar het totalitarisme van het interbellum inzicht in het herkennen van totalitaire ontwikkelingen. In deze cursus willen we laten zien welke handvatten ze ons geeft om te begrijpen wat zich in de actualiteit afspeelt.

Democratische Verlichting -

Jagersma, drs. Arend Klaas - 10 colleges - € 225,00

De spanning tussen rede en geloof betreft een kernthema van de westerse wijsbegeerte. Waar veel klassieke Griekse en Romeinse filosofen de logos of ratio boven traditie en (bij)geloof plaatsten, streefde men in de Middeleeuwen veelal een onderschikking van de rede aan het geloof na. Het eeuwenoude conflict kwam tot een ongekende uitbarsting in het tijdperk van de Verlichting - ruwweg de periode van de zeventiende en de achttiende eeuw.

Democratische verlichting-werkcollege -

Jagersma, drs. Arend Klaas - 9 werkcolleges van een uur - € 50,00

Voor de inhoud van het werkcollege zie de cursus 18WG03, 'Democratische Verlichting'