Natuurwetenschappen

Mariene biologie - Het leven in zee

Volgens de Griekse mythologie was mariene biologie simpel. De zeegodin Thalassa was de personificatie van de zee en de moeder van alle vissen en andere zeecreaturen.
Drieduizend jaar later ligt het wat complexer. Zeestromingen zijn in kaart gebracht, nog dagelijks worden onbekende mariene organismen ontdekt en geleidelijk beginnen we de interactie tussen klimaat en zee te begrijpen.

Meer dan 70 % van het aardoppervlak is bedekt met zeewater. Drie miljard jaar geleden ontstond hier het eerste aardse leven. Daarna zouden met ups en downs tientallen miljoenen soorten volgen. Voor het begrip van mariene habitats en hun kenmerkende organismen is enige kennis van oceanografie echter noodzakelijk. Van de diepzeebodem tot aan het wateroppervlak, stromingen volgend en chemische kenmerken verkennend. Pas dan wordt het enorme scala aan biotopen goed zichtbaar. Rotskusten, zandstranden, tropische en polaire oceanen, van brak tot hypersalien.

Het is onmogelijk om tijdens een inleidende cursus mariene biologie het complete spectrum van zeeorganismen in kaart te brengen. De meest voorkomende, en aansprekende, groepen krijgen een plaatsje in het tweede college. Zeezoogdieren, vissen, kreeftachtigen, wormen maar ook microscopisch kleine zweepdiertjes en algjes horen daarbij. Anderen zullen in de daarop volgende bespreking van drie biotopen een plaats krijgen. Daarbij is de keus in de eerste plaats gevallen op zowel de kustwateren, met de Noordzee als focus, en de koraalriffen van de Nederlandse Caraïben. In het vijfde college richten we het vizier op de oceanen en de diepzee, omdat juist hier het grootste effect op ons klimaat van dit moment te vinden is. Daarmee komen we aan bij het slot van deze serie. Naast meteorologische effecten zal ook de rol van visserij en vervuiling met o.a. opgeloste koolwaterstoffen en plastic deeltjes besproken worden. 


Waar mogelijk wordt in elk college aansluiting gezocht bij onderzoeksgebieden van de Rijksuniversiteit Groningen. Indien mogelijk worden er ook één of enkele gastdocenten uitgenodigd, dat zal echter pas aan het begin van deze collegereeks duidelijk zijn.

Programma

1. Inleiding oceanografie

2. Mariene flora en fauna

3. Ecologie kustwateren

4. Ecologie koraalriffen

5. Ecologie oceanen en diepzee

6. De zee, mens en klimaat

Cursusnummer

17NG31

Docent(en)

Boele, drs. Kees

info@natuurpresentaties.nl

Cursusvorm

6 colleges

Data

Maandag 11 september t/m 16 oktober 2017

Tijd

10.15-12.00 uur

Cursusprijs

€ 140,00

Cursusmateriaal

Artikelenbundel, verkrijgbaar bij de docent. Ca. € 9,00

Uiterste inschrijfdatum

28 augustus 2017

Bijzonderheden

Ei-kapsel van de Hondshaai. Foto Ecomare, Texel