Algemeen/multidisciplinair

Lezing voorjaar - Oorspronkelijk bewustzijn. Een kritiek van de neuromane rede.

Op vrijdag 23 maart verzorgt filosoof Arnold Ziegelaar een inleiding over zijn boek Oorspronkelijk bewustzijn. Een kritiek van de neuromane rede. Wat is bewustzijn eigenlijk? Hoe hangt het samen met ruimte en tijd? Op welke wijze kunnen hersenen bewustzijn of ziel voortbrengen? Of kunnen ze onafhankelijk van de hersenen bestaan?

De huidige periode in het denken over bewustzijn, kunnen we de periode van de dominantie van het neuromane denken noemen. Dit is een vorm van denken die een obsessief karakter heeft. Telkens als het woord 'bewustzijn' of 'zelf' valt, wordt vrijwel onmiddellijk overgeschakeld naar het praten over hersenen of neuronen. Het lijkt taboe over bewustzijn te denken zonder het onmiddellijk over hersenen te hebben.

Bewustzijn is een wonder, maar niet bovennatuurlijk, net zoals ruimte en tijd wonderen zijn, maar niet bovennatuurlijk. Bewustzijn is niet uit iets anders te begrijpen: het is een oorspronkelijke dimensie die verweven is met andere oorspronkelijke dimensies als ruimte, tijd en met de fysische dingen die zich daarin bevinden. Na de pauze wordt u uitgenodigd om met Arnold Ziegelaar, en met elkaar, van gedachten te wisselen.

Cursusnummer

18WF00L

Docent(en)
Cursusvorm

1 lezing

Data

Vrijdag 23 maart 2018

Tijd

15.00-16.30 uur

Cursusprijs

€ 7,50

Cursusmateriaal

Uiterste inschrijfdatum

09 maart 2018

Bijzonderheden