HOVO-docenten in Sociƫteit De Harmonie

Op 20 januari start Sociƫteit De Harmonie een serie van 8 lezingen over kunst, cultuur, geschiedenis en politiek.

Alle sprekers zijn vakspecialisten die als HOVO-docent verbonden zijn aan de Senioren Academie Groningen, Friesland en Drenthe.

Onder het motto 'Uurtje Cultuurtje' komen heel diverse onderwerpen aan bod.

Over het programma en opgave leest u meer als u de onderstaande link opent.
programma en opgave