Senioren Academie

De Senioren Academie organiseert het Hoger Onderwijs voor Ouderen (HOVO) in het Noorden van Nederland. Zij richt zich bij haar onderwijs op de interesse, leefervaring en leerbehoeften van mensen vanaf vijftig jaar. 

De cursussen van de Senioren Academie bestaan uit 6 tot 10 colleges. In een enkel geval, vooral in de zomerperiode, bestaan een cursus uit minder colleges. Daarnaast wordt er incidenteel een lezing aangeboden, aan het begin van het studiejaar in september en rond februari.  De cursussen staan open voor alle belangstellenden, er worden geen eisen gesteld aan de voorlopleiding. De cursussen worden gegeven op Academisch/HBO niveau

Voor de cursussen wordt een beroep gedaan op ervaren docenten die vertrouwd zijn met de doelgroep. Veel docenten geven ook bij andere HOVO-instellingen in Nederland college. Daarnaast worden veel cursussen gegeven door emeriti en oud-docenten van universiteit of hogeschool. 

De cursussen en colleges worden gegeven in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Het secretariaat is gevestigd in Groningen.  

De Senioren Academie is gelieerd aan drie instellingen voor Hoger Onderwijs in Noord Nederland, te weten de rijksuniversiteit Groningen, de Hanzehogeschool en Stenden hogeschool. 

Resultaten cursist-enquete mei 2015