Drenthe

Openingslezing Drenthe - Rabban Sauma en de ontdekking van Europa

Halbertsma, prof. dr. T.H.F. - Openingslezing Drenthe - vrij

De lezing is volgeboekt. Inschrijven is niet meer mogelijk

In de periode dat Marco Polo door China trekt, reist een monnik vanuit het huidige Beijing naar het Westen. Rabban Sauma begint zijn reis als pelgrim maar krijgt onderweg een opdracht van de Mongoolse Ilkhan om Europa te bezoeken en de koningen van Europa tot een alliantie over te halen. We weten verrassend veel van deze ontdekkingsreiziger uit het Oosten, die zijn wederwaardigheden in een reisverslag optekende.

Sporen in het Drentse landschap - Het cultuurlandschap van prehistorie tot 20ste eeuw

Zie programma - 8 colleges - € 182,50

Deze cursus is volgeboekt. Inschrijven is niet meer mogelijk

In deze cursus staat het Drentse landschap centraal. Hoe is dit landschap geworden wat het nu is? Hoe heeft de mens het landschap gebruikt en naar zijn hand gezet? Wonen, werken en strijd hebben door de eeuwen heen hun sporen achtergelaten.

Democratie onder druk - Actuele thema's in de politieke filosofie

Tuuk, drs. Edward van der - 10 colleges - € 225,00

Inschrijven voor deze cursus is niet meer mogelijk.

Vanuit alle politieke windrichtingen horen we dat onze democratie onder druk staat. Er heerst onvrede en wantrouwen en veel burgers achten het huidige politieke bestel niet in staat om de wil van het volk te laten spreken. Zou een directere vorm van democratie de kloof tussen burger en politiek verkleinen?

Holland aan de Ganges - Nederlands (VOC) erfgoed in India

Pol, drs. B. van der - 6 colleges - € 140,00

Inschrijven is niet meer mogelijk. De cursus vervalt

Voor velen zal het een verrassing zijn dat de Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) ruim 200 jaar in India heeft gezeten. Tussen 1602 en 1825 hadden ze talrijke vestigingen langs de kust van India tot zelfs honderden kilometers landinwaarts aan de heilige rivier de Ganges. Nog altijd zijn er in India VOC-forten, kerken, huizen en imposante begraafplaatsen te vinden. Speciale aandacht wordt besteed in deze 6-delige cursus aan de best bewaard gebleven VOC-vestigingen in Cochin (Malabar) en Chinsurah (Bengalen). Zo werkte de VOC in Cochin nauw samen met de joodse gemeenschap en stond Chinsurah bekend als een ‘vette weyde’.   

Prehistorische culturen - Zes Capita Selecta

Looijenga, dr. Tineke - 6 colleges - € 140,00

Inschrijven is niet meer mogelijk

Deze cursus bespreekt een aantal aspecten van intrigerende culturen die in het Europa vanaf het Neolithicum tot in de vroege middeleeuwen hun sporen hebben achtergelaten. We beginnen in de late steentijd en behandelen  achtereenvolgens het Indo-Europees, de megalieten en rotstekeningen, de Picten en hun kunstig bewerkte stenen monumenten naast de beeldstenen van het Zweedse eiland Gotland. We eindigen de cursus met diverse archaïsche uitingen van schrift, in de vorm van inscripties, met de nadruk op het runenschrift.

Van beestachtigheid en hemelse verrukking…. -

Schoonhoven, dr. Henk - 5 colleges - € 119,50

Inschrijven is niet meer mogelijk

Een van de fraaiste Renaissance-villa's in Rome, de Villa Farnesina, biedt de bezoeker een overweldigende indruk van schoonheid in architectuur en schilderkunst. Met name de fresco's van Rafaël en zijn school met taferelen uit de klassieke mythologie dagen niet alleen het oog uit maar ook ons intellect: ligt er een boodschap in de mythologische afbeeldingen? Zijn ze bedoeld als gesprekstof voor gastheer en bezoekers? Of is het pure zinsbetovering?

Topmusea van de Wereld, I -

Vecht, drs. Ellen van der - 10 colleges - € 225,00

Rembrandt´s Danaë in de Hermitage St. Petersburg, las Meninas van Velàzquez in het Prado, Tuner´s werken in de Tate Britain...