Stichting Vrienden van de Senioren Academie

De Stichting Vrienden van de Senioren Academie is een organisatie van en voor de cursisten en is actief betrokken bij het reilen en zeilen van de Senioren Academie. 

De ' Vrienden' zijn vanaf het begin bij de activiteiten van de Senioren Academie betrokken. De Vrienden organiseren voor hun leden een aantal activiteiten per jaar en brengen een eigen blad uit (de Vriendenpost) dat drie maal per jaar verschijnt. De Vrienden onderhouden in samenspraak met de Senioren Academie diverse internationale contacten met organisaties die zich bezig houden met Hoger Onderwijs voor Ouderen. 

Donateurs van de Stichting Vrienden van de Senioren Academie hebben gratis toegang tot de jaarlijkse Vriendenmiddag en ontvangen 3x per jaar de Vriendenpost.

Voor meer informatie: www.vriendenhovogroningen.nl