Caravaggio - De Carravagisten en Europa

Deze cursus is geannuleerd. Inschrijven is niet meer mogelijk 

De aanleiding voor deze korte cursus van 4 colleges is de bijzondere tentoonstelling deze winter in het Centraal Museum in Utrecht met de titel 'Utrecht, Caravaggio en Europa'.
Tijdens de colleges wordt een beeld gegeven van de schilder Caravaggio (1571-1610) zelf en de ontwikkeling van het caravaggisme in internationale context. Caravaggio leidde een woest leven, maar was uniek als schilder in zijn weergave van de verhalen van het Christendom. Dramatische effecten, menselijke heiligen; hij bracht de verhalen tot leven op een manier die dicht bij de ongeletterde mensen stond.

Caravaggio woonde en werkte in Rome, in het centrum van de late 16e en vroeg 17e eeuwse wereld. Rome was de stad van de oudheid, van het Christendom en van de contrareformatie. Het was de stad van de moederkerk van het Christendom en er werd alles aan gedaan om de stad dat aanzicht te geven. Er waren veel kunstenaars actief voor vele rijke opdrachtgevers. De concurrentie was stevig.
Met name de oudheidkundige ruïnes en kunstvormen, het Romeinse licht en het landschap en de aanwezigheid van prominente Italiaanse kunstenaars maakten dat duizenden kunstenaars uit heel Europa een studiereis ondernamen naar de Heilige Stad. Vaak bleven ze langer, soms jarenlang, omdat ze er werk kregen. Zo ook een aantal kunstenaars uit de belangrijke Nederlandse kunststad Utrecht: Dirk van Baburen, Gerard van Honthorst en Hendrick Terbruggen, die zoals vele anderen onder de indruk raakten van Caravaggio's lichtgebruik en weergave van zeer aardse heiligen. Caravaggio zou een belangrijke, maar niet hun enige invloedbron worden. We volgen hen in hun ontwikkeling en zien hoe hun kunst in Nederland werd ontvangen en vergeleken werd met dat van anderen.
De Nederlanders moeten in Rome vele andere kunstenaars en kunstenaressen uit Frankrijk, Vlaanderen, Italië en Spanje hebben ontmoet, die daar met hetzelfde doel aanwezig waren. Velen werden door Caravaggio's werk en dat van zijn Romeinse collega's beïnvloed en namen dit mee naar hun eigen landen, waar deze ontwikkeling verder ging. Zo ontstonden in de verschillende landen van Europa vormen van Caravaggisme waarin overal eigen regionale tradities en verschillen te herkennen zijn. We zullen daarvoor kijken naar werk van Simon Vouet, Jusepe de Ribera, Gerhard Seghers en anderen.

Programma

1: Rome, Caravaggio en de contrareformatie: leven en werk

2: Romeinse kunst: Caravaggio’s concurrenten

3: Nederlandse schilders in Rome

4: In internationale context: Caravaggisme in Europa

› Inschrijven niet meer mogelijk

Cursusnummer

19WD01

Docent(en)
Cursusvorm

4 hoorcolleges

Data

Dinsdag 22 januari t/m 12 februari 2019

Tijd

11.15-13.00 uur

Cursusprijs

€ 102,00

Cursusmateriaal

Hand-outs De powerpoints van deze cursus worden niet digitaal beschikbaar gesteld

Uiterste inschrijfdatum

09 januari 2019

Bijzonderheden

Deze cursus wordt gegeven in Assen

Gerrit van Honthorst, de Koppelaarster. Centraal Museum Utrecht