Natuurwetenschappen

Aquatische ecologie - Drents water

Deze cursus is geannuleerd. Inschrijven niet meer mogelijk

Na vele zomerprogramma's met Drentse beken of heidevennen dit jaar een sprankelend nieuwe cursus waarin het totale ecologische spectrum van alle Drentse watertypen aan bod komt. Drie diepgaande aquatische colleges worden gevolgd door drie excursies waarbij het water net onder de rand van de laarzen zal blijven.

Drenthe, beter gezegd het Drents plateau, dat zich uitstrekt van Sellingen tot Stellingwerf, wordt vaak getekend als omgekeerd soepbord. Regenwater en oeroud grondwater loopt naar alle kanten af. De venige mantel rond het Drentse zand is vrijwel vergraven maar fragmenten laten zien hoe het overvloedige water eens het hoogveen voedde of, verrijkt met grondwater, laagveenpakketten vormde.
Deze cursus geeft inzicht in de bijzondere eigenschappen van zowel de verschillende watertypen als de ecologische structuur van waterrijke milieus als beken, vennen, venen en moerassen. Daarbij staan zowel abiotische als biotische karakteristieken volop in de schijnwerpers. Waterchemie en waterfysica worden op een zo begrijpelijk mogelijke manier gepresenteerd omdat alleen daarmee de in het veld zichtbare verschillen verklaard kunnen worden.
Van belang daarbij zijn ook de veranderende inzichten in grondwaterstromingen. Zeker in het hart van Drenthe blijken steenzoutformaties in de diepe ondergrond letterlijk waterstromen te kunnen beïnvloeden.
De twee colleges aquatische biologie belichten vooral de verschillen in beken, vennen, venen en moerassen. Omdat het niet mogelijk is om tijdens de excursies ook de microflora en -fauna te ontmoeten zal daarvoor in de PowerPoint presentaties een overzicht geboden worden. Het tweede deel van de cursus bestaat uit drie excursies. De locaties hiervoor hangen af van al of niet aanwezige droogte en worden tijdens de eerste collegedag bekend gemaakt. Het dal van de Hunze, vennen rond Wateren en het dal van de Slokkert (Norg) staan voorlopig in de agenda.

Programma

 1.       Drents water, inleiding, waterchemie en waterfysica

2.       Drents water, microflora- en fauna in de verschillende watertypen

3.       Drents water, macroflora- en fauna in de verschillende watertypen

4.       Excursie 1 (locatie wordt bekend gemaakt tijdens 1e college)

5.       Excursie 2 (locatie wordt bekend gemaakt tijdens 1e college)

6.       Excursie 3 (locatie wordt bekend gemaakt tijdens 1e college)

 

› Inschrijven niet meer mogelijk

Cursusnummer

19ZG16

Docent(en)

Boele, drs. Kees

info@natuurpresentaties.nl

Cursusvorm

3 werkcolleges plus drie wandelexcursies

Data

Donderdag 16 t/m 30 mei en 13 t/m 27 juni 2019

Tijd

Colleges: 10.15-12.00 uur; wandelingen 9.00-ca. 12.00 uur

Cursusprijs

€ 145,00

Cursusmateriaal

Hand-outs

Uiterste inschrijfdatum

02 mei 2019

Bijzonderheden

U gaat op eigen gelegenheid naar de ontmoetingsplaats voor de wandelingen. Minimaal 15, maximaal 25 deelnemers, plaatsing op volgorde van aanmelding.

Foto: Natuurpresentaties