Selecteer een pagina

Waarom BargeControl?

Eisen & certificering

Eisen & certificering

BargeControl sluit aan op de standaarden die in de binnenvaart bekend zijn zoals onder andere ISO 9001, TMSA, EBIS, GMP+. Het management kan via het Dashboard de naleving van deze eisen over de gehele vloot makkelijk monitoren. Tevens kan BargeControl gebruikt worden tijdens audits om certificaten, registraties en het onderhoudssysteem te laten zien.
Eisen & certificering

Continue verbetering

BargeControl maakt het delen van management- en scheepsregistraties tussen wal en schip helder en eenvoudig. Het versterkt effectief en efficiënt werken en maakt de continue verbetering binnen de organisatie inzichtelijk. BargeControl draagt daarmee positief bij aan productiviteit, veiligheid, ontlasten van werkdruk en het versterken van het bedrijfsimago.
Inzicht & rapportages

Inzicht & rapportages

Bij consequent gebruik bevat BargeControl actuele data over het schip welke inzichtelijk wordt gepresenteerd. De informatie uit het systeem kan als basis dienen voor productieve gesprekken tussen de walen scheepsorganisatie. Daarnaast kan de informatie leiden tot kostenbesparing omdat goed certificaat management (geen verlopen certificaten) de kans op boetes verlaagt. Ook goed onderhoudsmanagement (onderhoud volgens planning) kan de kans op defecten aan onderhoudsmiddelen verkleinen met als gevolg minder kans op kosten.

Wij komen graag bij u langs!

Heeft u nog vragen omtrent het programma? Aarzel dan niet om contact op te nemen. Wij komen met plezier eens langs voor een vrijblijvende demonstratie.
Neem contact op

Modules

BargeControl is gebruiksvriendelijk. Het programma opent standaard met de weergave van de status van taken en de geldigheid van documenten. Zo kan adequaat actie worden ondernomen. De verschillende modules waaruit het programma is opgebouwd kunnen eenvoudig geactiveerd worden. U past BargeControl aan op uw wensen.

BargeControl is overzichtelijk. Elke module beschikt over een rapportagefunctie. Hiermee kan per schip/selectie van schepen een overzicht verkregen worden van de betreffende informatie in een geselecteerde periode.

BargeControl is aantrekkelijk. Door het gebruik van onder andere logo’s en een vaste opzet kan een gebruiker gemakkelijk zijn weg volgen door het systeem. Het programma is immers gebouwd in samenwerking met en voor kapiteins/scheepsbemanning en vlootmanagers. BargeControl is opgebouwd uit de hiernaast staande modules.