Organisatie

Bestuur

Het Bestuur van de Stichting Senioren Academie Groningen, Friesland en Drenthe bestaat uit:


Prof.dr. D.F.J. Bosscher, voorzitter
Mw. H.M. Hijmans, vice-voorzitter en secretaris
T. Jensma, penningmeester
Mw. mr. A. van Weelden, vertegenwoordiger Stenden hogeschool
Mw. drs. L.J.M. Hobert, vertegenwoordiger Hanzehogeschool Groningen
Mw. E.T.M. Okkerse, adviserend lid en vertegenwoordiger van de Vrienden van de Senioren Academie

 

Directeur: drs. Jacqueline Kampman
Programmahoofd Friesland: drs. Monique Medema

De administratie wordt verzorgd vanuit Groningen door:
Janita van Dijk
Inge Vonhof
Karin Kist
 

Het secretariaat is elke werkdag geopend van 9.00 tot 12.00 uur.

In het voorjaar en de zomer gelden er aangepaste openingstijden. 
Inschrijving (via internet of per post) is in deze periode gewoon mogelijk.

Ingang Senioren Academie