Vogeltrek, global flyways - Onderzoeksresultaten zetten vogeltrek in breed perspectief

Zeg vogeltrek” en kenners roepen de naam van Prof. Dr. Theunis Piersma; sinds 2011 hoogleraar"“Global Flyway Ecology” aan de Rijksuniversiteit Groningen. Internationale kennis en onderzoek van trekkende kustvogels wordt vanuit Noord-Nederland gecoördineerd. Voor Hovo een uitstekende aanleiding om een cursus migratie aan te bieden. Vogeltrek in een zodanig breed kader geplaatst dat er plaats is voor meer dan alleen vogels.    

Zwaluwen komen uit de modder. Dat lijkt een beetje op het Groningse bakerpraatje: kinderen komen uit de kool. Maar de Middeleeuwse mens vond het een aannemelijke verklaring. Zuidelijk Afrika was onbekend en van vogeltrek had men slechts een vage notie. Pas in de negentiende eeuw kwam vogelonderzoek in een stroomversnelling maar ook toen zou het nog honderd jaar duren voordat men de trek van vogels kon volgen. Uitgebreid ringonderzoek in de tweede helft van de twintigste eeuw leverde veel informatie, maar pas met zgn. dataloggers en zenders kon men letterlijk meereizen met vogels.
De cursus “Vogeltrek global flyways ” gaat uitgebreid in op de nieuwste resultaten van onderzoek aan trekvogels. Van de op Spitsbergen broedende brandganzen tot de in Mauretanië overwinterende Grutto, van de Kanoetstrandloper tot de Grauwe Kiekendief. Daarbij wordt niet alleen de verrekijker gericht op trekroutes maar ook op de ecologie van deze bijzondere vogels. Uiteindelijk draait alles om energievoorziening, “tankstations” en het beste voedsel voor elk jaargetijde. Veldonderzoek in Nederland moet gekoppeld worden aan onderzoek in de overwinteringsgebieden om te begrijpen waarom bijvoorbeeld de grauwe klauwier in het Bargerveen nooit op dezelfde dag terug zal komen. Het is echter nog veel uitdagender om vogels op de trek te kunnen volgen. Pas sinds het begin van deze eeuw weet men waar huiszwaluwen overwinteren. De route van de koekoek werd pas tien jaar geleden ontdekt.
Verbreding wordt vooral gezocht door ook te kijken naar migratie van andere diergroepen. Lemmingen en rendieren uit het polaire gebied, gnoes uit de Afrikaanse savannes en Monarchvlinders in Amerika. Maar ook planten migreren. Niet met de snelheid van een Boerenzwaluw maar traag in een periode van honderden jaren. Aziatische planten die nu in de Alpen te vinden zijn of Scandinavische Kraaiheide in Nederland zijn maar enkele voorbeelden.

Programma
  • Migratie, inleiding en oriëntatie
  • Trek van kustvogels
  • Trek van ganzen en kraanvogels
  • Trek van roofvogels
  • Trek van zangvogels
  • Trek van andere organismen
Cursusnummer

18ND03

Docent(en)

Boele, drs. Kees

info@natuurpresentaties.nl

Cursusvorm

Zes colleges met ruimte voor vragen en discussie

Data

Dinsdag 18 september t/m 30 oktober 2018, 23 oktober vervalt

Tijd

14.00-16.00 uur

Cursusprijs

€ 145,00

Cursusmateriaal

Syllabus, verkrijgbaar bij de docent (€ 8,00)

Uiterste inschrijfdatum

04 september 2018

Bijzonderheden

Deze cursus wordt gegeven in Assen

Kolganzen Noordlaren. Foto: Natuurpresentaties